Behovsanpassat vård och omsorg

Våra verksamheter

Härbärge / Hemlösa


Härbärge

En trygg sovplats med möjlighet till mat och en stunds gemenskap

Härbärge är en tillfällig övernattningslokal för bostadslösa. Kryaomsorg har ett eget härbärge där vi erbjuder en trygg sovplats för personer i ekonomisk utsatthet.

Skyddat boende


Skyddat boende


Vi erbjuder skyddslägenheter med självhushåll över hela Sverige. Målgruppen gäller kvinnor och män utsatta för våld eller hot om våld, med eller utan medföljande barn. Husdjur har även möjlighet att följa med.

Kvalificerade kontaktpersoner


Kvalificerade kontaktpersoner


Vi erbjuder kvalificerade kontaktpersoner till barn och ungdomar som löper en förhöjd risk för missbruk eller kriminalitet på grund av egna problem, eller på grund av riskfaktorer i familjen eller närmiljön..


Krya Omsorg startades år 2014. Bolaget har idag 5 olika verksamhetsgrenar i 15 städer

Träningslägenheter


Härbärge

En trygg sovplats med möjlighet till mat och en stunds gemenskap

Härbärge är en tillfällig övernattningslokal för bostadslösa. Kryaomsorg har ett eget härbärge där vi erbjuder en trygg sovplats för personer i ekonomisk utsatthet.

Avhopparverksamhet


Skyddat boende


Vi erbjuder skyddslägenheter med självhushåll över hela Sverige. Målgruppen gäller kvinnor och män utsatta för våld eller hot om våld, med eller utan medföljande barn. Husdjur har även möjlighet att följa med.

Jour- & familjehem


Kvalificerade kontaktpersoner


Vi erbjuder kvalificerade kontaktpersoner till barn och ungdomar som löper en förhöjd risk för missbruk eller kriminalitet på grund av egna problem, eller på grund av riskfaktorer i familjen eller närmiljön..


Omdömen

Anna Johansson, socialsekreterare 

Vi har arbetat med Krya Omsorg i flertalet år via vårt ramavtal . De hittar väldigt ofta en bra matchning för våra förfrågningar. Servicen är god och de är alltid hjälpsamma.

Martin Brandt, Socialsekretare

Min erfarenhet av företaget är att de har väldigt god kompetens och de är väldigt bra på att återkoppla. De är trovärdiga och professionella i sitt förhållningssätt.

Om oss

Våra möten och förhållningssättet med männsikor bygger på att varje berättelse och varje individ är unik. Genom denna syn bygger vi förändring och framgång.

Våra uppdragsgivare